لینک خرید فایل پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی در قالب pptx و در 219 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مدیریت و مدیران چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟ چگونه مدیریت را مطالعه كنیم؟ نگرش فرآیندی چیست؟ چگونه نگرش پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی|40261444|nf|دانلود رایگان پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت ترجمه دکتر اعرابی,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت اعرابی,پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رابینز
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تالیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی در قالب pptx و در 219 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مدیریت و مدیران

چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟

چگونه مدیریت را مطالعه كنیم؟

نگرش فرآیندی چیست؟

چگونه نگرش سیستمی می‌تواند مفاهیم مدیریت را یكپارچه نماید؟

سازمان و محیط

نگرش اقتضایی در مطالعه مدیریت چیست؟

مدیران چه كسانی هستند و چه كار می كنند؟

ویژگیهای مشترك سازمانها

وجه تمایز مدیران و كار كنان عملیاتی چیست؟

سطوح سازمانی

مدیریت چیست و وظایف مدیران كدامند؟

کارآیی و اثربخشی

وظایف مدیران كدامند؟

نقش های مدیریت كدامند؟

نقش میان فردی مدیریت

نقش اطلاعاتی مدیریت

نقش تصمیم گیریمدیریت

آیا مدیران اثر بخش مدیران موفقی هستند؟

توزیع سازمان بر حسب وظیفه در سطح سازمانی

شایستگی های مدیریت

اهمیت نقشهای مدیریت در تجارت كوچك

فصل دوم : مبانی برنامه ریزی در مدیریت

تعریف برنامه ریزی

برنامه‌ریزی در محیط‌های غیر مطمئن

دلایل برنامه ریزی

انتقادات وارد بر برنامه ریزی رسمی چیست؟

انواع برنامه

رابطه بین انواع برنامه ها

چگونه برنامه‌های استراتژیك و عملیاتی متمایز می‌شوند؟

برنامه ها در كدام جدول های زمانی وجود دارند؟

برنامه های كلی و تفصیلی چه تفاوتی با یكدیگر دارند؟

برنامه های كلی در مقابل تفصیلی

چگونه برنامه‌های یكبار مصرف از برنامه‌های چند بار مصرف متمایز می‌شوند؟

مدیریت بر مبنای هدف

نحوه تقسیم اهداف

عناصر مشترك برنامه مدیریت بر مبنای هدف كدامند؟

آیا اهداف نقاط ضعفی هم دارند؟

اهمیت استراتژی سازمانی

یك چارچوب استراتژیك: انتخاب یك موقعیت

تجزیه و تحلیل SWOT چیست؟

شناسایی فرصت های سازمان

چگونه استراتژی‌ها تدوین می‌شوند؟

تعیین یك استراتژی رقابتی

استراتژی های سرمایه‌گذاری بر روی نقاط قوت سازمان

حفظ مزیت رقابتی

TQM به عنوان یك اسلحه استراتژیك

كار آفرینی: موردی خاص از برنامه ریزی استراتژیك

مقایسه بین كارآفرینان و مدیران سنتی

فصل سوم: مبانی تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری: الگوی عقلائی

مفروضات عقلانیت

تصمیم گیری عقلایی

دنیای واقعی تصمیم گیری مدیریت: اصلاح الگوی عقلایی

تصمیم‌‌گیری عقلایی محدود چیست؟

جزئیات فرآیند تصمیم گیری

تصمیم گیری: نگرش اقتضایی

فرق بین تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده چیست؟

روش‌ها، مقررات و سیاست‌ها

تصمیمات غیر برنامه‌ای

چگونه می‌توانید مشكلات، انواع تصمیمات و سطوح سازمانی را با هم تركیب كنید؟

انواع مشكلات، نوع تصمیمات و سطوح سازمانی

شیوه های تصمیم گیری

مزیت تصمیم‌گیری گروهی

معایب تصمیم‌گیری گروهی

چه موقع گروه‌ها اثر بخش‌تر هستند؟

چگونه تصمیم‌گیری گروهی را بهبود بخشیم؟

فرهنگ ملی و تصمیم‌گیری

فصل چهارم: مبانی طراحی ساختار

عناصر ساختار

تخصصی شدن كار چیست؟

اقتصادی بودن و غیر اقتصادی بودن تخصصی شدن كار

زنجیره فرماندهی چیست؟

حیطه نظارت چیست؟

اختیار و مسئولیت پذیری چیست؟

آیا انواع مختلف روابط اختیار وجود دارد؟

اختیارات صف

اختیارات ستاد

تفاوت اختیار با قدرت چیست؟

اختیار در مقابل قدرت

تفاوت تمركز و عدم تمركز چیست؟

راه های پنجگانه گروه‌بندی واحدهای سازمانی

گروه بندی مبتنی بر وظیفه

گروه بندی مبتنی بر تولید

تعیین گروه بندی بر اساس مشتری

گروه بندی جفرافیایی

سازماندهی بر مبنای فرآیند

متغیر های اقتضایی كه بر ساختار اثر می‌گذارند

سازمان مكانیكی در مقابل سازمان ارگانیكی

چگونه محیط بر ساختار اثر می گذارد؟

ساختار ساده چیست؟

ساختارهای وظیفه‌ای و بخشی

ساختار ماتریسی

ساختار تیم محور چیست؟

چرا حرکت به سوی سازمان بدون مرز وجود دارد؟

فرهنگ سازمان

ویژگی فرهنگ سازی

فرهنگ چگونه بر ساختار اثر می گذارد؟

فصل پنجم: مدیریت منابع انسانی

مدیران و فرآیند مدیریت منابع انسانی

فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی

قانون چه تأثیری بر مدیریت منابع انسانی دارد؟

نمونه ای ازقوانین و مقررات در رابطه با مدیریت منابع انسانی

برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی

چگونه یك سازمان كارمندان را ارزیابی می‌كند؟

شرح شغل

چگونه نیازهای آتی سازمان به نیروی كار تعیین می شوند؟

كارمندیابی و انتخاب

مدیر كجا باید در جستجوی جذب نیرو باشد؟

منابع سنتی كارمند یابی

یك مدیر چگونه نیروی كاری را كاهش می‌دهد؟

گزینه های تعدیل نیرو

انتخاب

قابلیت اعتماد چیست؟

اعتبار

مدیر كدام ابزار گزینشی را می‌تواند به كار گیرد؟

تجزیه و تحلیل فرم درخواست كار

آزمون های كتبی وشبیه سازی عملكرد

مصاحبه

بررسی سوابق

امتحان فیزیکی

توجیه آموزش و توسعه

چگونه مستخدمان جدید را به سازمان معرفی كنیم؟

آموزش كارمند چیست؟

تعیین نیازهای آموزشی

شیوه‌های آموزش

روش‌های عمومی آموزش

مسیر شغلی چیست؟

مدیریت عملكرد

روش های ارزیابی عملكرد

روش های ارزیابی عملکرد

حقوق و مزایا

چگونه سطوح پرداخت تعیین می‌شود؟

مسائل جدید در مدیریت منابع انسانی

چگونه میتوان تنوع نیروی كار را مدیریت كرد؟

آیا سازمان می‌تواند فامیلی-دوستانه باشد؟

نگرانی کارمند چگونه رفع می شود؟

فصل ششم: مبانی رفتار فردی و گروهی

تبیین و پیشگویی رفتار

سازمان به مثابه یک کوه یخی

كانون توجه رفتار سازمانی چیست؟

اهداف رفتار سازمانی کدامند؟

نگرش

اجزاء تشكیل دهنده یك نگرش

سه مورد نگرش كاری (شغلی) مهم

آیا لازم است نگرش و رفتار یك فرد هماهنگ باشند؟

نظریه ناهمسانی شناختی چیست؟

چگونه دریافت نگرشها می تواند به مدیران كمك كند تا موثرتر باشند؟

شخصیت

آیا شخصیت می‌تواند معرف رفتار باشد؟

رابطه بین شخصیت و شغل

چگونه درك شخصیت‌ها می‌تواند به مدیران كمك كند تا مؤثرتر باشند؟

ادراك (Perception )

چه چیز بر ادراك اثر می‌گذارد؟

تئوری اسناد

آیا اسنادها می‌توانند تحریف شوند؟

تحریف در شیوه‌های میان‌بر قضاوت در مورد دیگران

یادگیری‌

چگونه یاد می‌گیریم؟

شرطی‌كردن عامل چیست؟

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟

مدیران چگونه می‌توانند رفتار را شكل دهند؟

مبانی رفتار گروهی

گروه چیست؟

دلایل پیوستن افراد به گروه‌ها

مفاهیم اساسی درك رفتار گروهی كدامند؟

مقام چیست و چرا مهم است؟

آیا اندازه گروه‌ بر رفتار گروهی اثر می‌گذارد؟

فصل هفتم: انگیزش و پاداش

تعریف انگیزش

فرآیند انگیزش

نظریه‌های اولیه انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه X و Y مك گریگور

فرضیات نظریه X و نظریه Y

تئوری‌های نوین انگیزش

چگونه درون داده‌ها و پی‌آمدها بر انگیزش اثر می‌گذارند؟

نظریه برابری

نظریه انتظار ویکتور روم

مسائل جدید در انگیزش

آیا پرداخت به كاركنان باید برمبنای ساعت كار یا عملكرد شغلی باشد؟

چگونگی برنامه‌های سهیم‌شدن كاركنان در مالكیت سازمان بر انگیزش

آیا مدیران می‌توانند موجب انگیزش كاركنانی شوند كه حداقل دستمزد را می‌گیرند؟

فصل هشتم: رهبری و سرپرستی

مدیران در برابر رهبران

نظریه‌ ویژگی‌های رهبری Trait theories of Leadership

آیا رفتارهای مشخص رهبری وجود دارند؟

توسعه پیوستار رفتارهای رهبر

شبكه مدیریت چیست؟

نظریه‌های اقتضایی رهبری

الگوی فیدلر

نظریه مسیر- هدف

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظرشده رهبری مشاركتی

رهبری موقعیتی

نگرشهای جدید در رابطه با موضوع رهبری

نظریه رهبری كاریزماتیك Charismatic leadership theory

ویژگی‌های عمده رهبران كاریزماتیك

نقش‌های نوین در رهبری

چرا اعتبار و اعتماد مهم است؟

مسائل نوین در رهبری

چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می‌گذارد؟

چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می‌گذارد؟

سرپرستی: موردی ویژه در رهبری

ویژگی‌های منحصر به فرد سرپرستی

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت کل کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن پی رابینز و دیوید ای دی سنزو ترجمه دکتر سید محمد اعرابی می باشد که تمامی هشت فصل این کتاب را شامل می شود و در حجم 219 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.